Milos Radivojevic

Dejtabejz dizajn je veoma bitna faza u razvoju softvera, kojoj se u poslednje vreme koje je obeleženo sintagmama Agile i Continuous Delivery posvećuje još manje pažnje nego ranije. Podsetićemo se zašto je db dizajn bitan i sa kojim posledicama možemo da računamo ako ga potcenimo. Inicijalne db dizajn greške najčešće ostaju u sistemu zauvek, a mnoge od njih nije teško izbeći ako se samo malo duže razmišlja prilikom dizajniranja tabela.

U ovoj sesiji predstavićemo tipične greške koje prave programeri prilikom dizajniranja baza i kreiranja tabela i kako te naizgled male greške kasnije dolaze na naplatu u osetljivijim i skupljim fazama projekta.

Biće reči i o trendovima koji sve učestalije i intenzivnije ističu važnost drugih kvaliteta za uspeh projekta pritom zanemarujući znanje i kako će se to obijati o glave u teškim i nesigurnim godinama koje dolaze.

Track 3