Predrag Jelesijević

Objavljivanje servisa na internetu uvek donosi mnogo razmišljanja o zaštiti, dostupnosti … šta je sve to sto možemo da uradimo da naš servis bude što dostupniji, brži i zaštićen. Dosta stvari možemo i sami da uradimo praćenjem neki standardnih pravila kada se kraira infrastruktura, ali često je daleko lakše i brže koristiti rešenja koja su nam već dostupna. Na predavanju ćemo proći na koje načine možemo koristiti Azure servise kada želimo da izložimo naše servise internet korisnicima.

Track 3