LOGOSOFT , CEO

Damir Dizdarević

Damir Dizdarević dugogodišnji je predavač na gotovo svim Microsoft i community konferencijama u regiji. Ima preko 20 godina iskustva u IT-u, pretežno sa Microsoft platformama. Redovno biva odlično ocijenjen od strane publike a teme kojima se najviše bavi su Identity Management, sigurnost i serverske platforme. Autor je brojnih MOC kurseva iz oblasti server i cloud platformi, kao i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima. Nosilac je MVP titule već 11 godina, a od 2017. ima i titulu Microsoft Regional Director, jedini na području bivše Yu. Trenutno radi kao direktor kompanije Logosoft d.o.o. Sarajevo, jedne od najvećih IT kompanija u BiH. Povremeno piše blog članke na adresi dizdarevic.ba/ddamirblog.

Keynote